JIT a JIS přepravy

Just in Time (JIT) a Just in Sequence (JIS).

Tyto metody jsou soubory jasně definovaných pravidel a postupů, které musí být dotvářeny v souladu s charakteristickými podmínkami daného podniku. Jedná se o metody zvyšující produktivitu práce, kde jako hlavní faktor vystupuje čas, změna ve výrobních systémech se opírá o myšlenku slučitelnosti rychlosti s přizpůsobivosti reakce na změny.

Podmínkou k úspěšnému provozování metody JIT a JIS je nepřetržitá komunikace založena na vzájemné důvěře.

Společnost STPA CZ s.r.o. provozuje tuto metodu ve spolupráci s několika společnostmi.

JIT a JIS přepravy mohou provozovat pouze kvalitní dopravci – spolehlivost a přesnost je ceněna.